Letter March 2016

שלום רב,

הנדון:       המלצה על איכות עבודתה של המתרגמת והעורכת גב’ לינדה יחיאל

 אני וכמה קולגות שלי באקדמיה משתמשים במשך שנים רבות בשרותיה של גב’ לינדה יחיאל בתרגומים לאנגלית ובעריכת מאמרים מדעיים – מתמטיים המותאמים לכתבי עת בינלאומיים.

גב’ לינדה יחיאל תרגמה וערכה עבורנו ספרים מדעיים – מתמטיים בהיקף די רחב (כמה מאות עמודים). לדוגמא: אחד הספרים, Ratio and Proportion – Research and Teaching in Mathematics Teachers’ Education (2012), Published by Sense Publishers.

בשנה האחרונה, היא קיבלה על עצמה לתרגם ולערוך ספר נוסף בן למעלה מ-500 עמודים בנושא: “שימור ושינוי במתמטיקה” שיצא לאור בעברית והתקבל לפרסום גם באנגלית בהוצאה לאור בינלאומית לאחר גמר התרגום והעריכה על ידי לינדה. במהלך השנים האחרונות, לינדה גם טיפלה בעשרות מאמרים מדעיים – מתמטיים שלי ושל קולגות שהפניתי אליה.

עליי לציין את שביעות הרצון שלי (ושל כל הקולגות שהפניתי אליה), מעבודתה שתמיד התבצעה באיכות גבוהה וביסודיות, תוך כדי קבלת תוצר מעבר לתרגום פשוטו כמשמעו, אלא תרגום ועריכה לאחר מעורבות שלה בביקורתיות בונה, שבמרבית המקרים הביאה לידי שיפור משמעותי ברמת האמרים.

מאמרים שהוגשו לכתבי עת בינלאומיים לאחר תרגום ועריכה של לינדה, בדרך כלל התקבלו ללא כל הערות של המערכת בנוגע לרמת השפה ו/או לגבי דרך הצגת המאמרים בהלימה לדרישות המערכות של כתבי העת.

חשוב לי מאוד גם לציין שתי נקודות נוספות שבדרך כלל חשובות לצרכן, והן:

  • עמידה בלוח זמנים; ב) תקשורת מאוד נעימה עם העורכת.

לסיכום, כולנו מאוד מרוצים מעבודת התרגום והעריכה של גב’ לינדה יחיאל, עבודה המתבצעת ברמה גבוהה ובעקבות כך אנו ממליצים בחום לקולגות שלנו להשתמש בשרותי התרגום והעריכה שלה.

 בברכה,

פרופ’ דוד בן-חיים

ראש המינהלת של המרכז הישראלי לחינוך מדעי – טכנולוגי

מוסד הטכניון למו”פ, חיפה

Comments Off on Letter March 2016
%d bloggers like this: